TẬP THỂ LỚP 7/5 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG, TP. TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21.4 LẦN THỨ V


Trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21.4 lần thứ 5 nhằm xây dựng và phát triển các Tủ sách tham khảo trong nhà trường góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong học sinh, trong CBGVNV, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống cộng đồng.
Trong buổi ngoại khóa, thư viện đã tổng kết phong trào đọc sách trong học sinh nhằm động viên và khích lệ tinh thần ham đọc sách .  Tiêu biểu có em Trần Lê Thế Phương- 9/8, em Đỗ Thị Trúc Lam- 7.5 và em Lê Trần Hạnh Nguyên – 6/7.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Thêm chú thích