TẬP THỂ LỚP 7/5 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG, TP. TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

LỊCH THI HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2017-2018 CỦA TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                                                         LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
 
Thứ, ngàyBuổiMônThời gian kiểm traThời gian phát đềThời gian tính giờ làm bài
Thứ ba
02/01/18
Sáng- KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 9 thí điểm
- (Văn 8; Địa 7, Sử 7)    (Tiết 1,2 )
- Sử 8 ( Tiết 3 )
01 buổi

90 phút
45 phút
07 giờ 25

7 giờ 25
9 giờ 25
07 giờ 30

7 giờ 30
9 giờ 30
Chiều- KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 8 thí điểm
 - (Văn 7,CD9,Cn 9)    tiết (1,2 )
01 buổi

90 phút
45 phút
13 giờ 25

13g 25
15 giờ 20
13 giờ 30

13 giờ 30
15 giờ 25
Thứ tư
03/01/18
Sáng- KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 7 thí điểm
- (Toán 8, Sử 6, Tin 6)  (Tiết 1,2 ).
- Công dân 6
01 buổi

90 phút
45 phút
07 giờ 25

7 giờ 25
9 giờ 15
07 giờ 30

7 giờ 30
9 giờ 20
Chiều- KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 6 thí điểm
- (Toán 7,Tin 8, Cn 8) tiết (1,2 )
- Cd lớp 7 ( Tiết 3 )
01 buổi

90 phút
45 phút
13 giờ 25

13 giờ 25
15 giờ 20
13 giờ 30

13 giờ 30
15 giờ 25
Thứ năm
04/01/18


Thứ sáu
05/01/18
Sáng- (Văn 9, Văn 6 ) t1,2
Địa 6
90 phút
45 phút
07 giờ 25
9 giờ 15
07 giờ 30
9 giờ 20

Chiều

Sáng
  Tiếng Anh 8 ( Tiết 1 )
              Địa 8 ( Tiết 2 )
         C  dân 8 ( Tiết 3 )
45 phút
45 phút
45 phút
13 giờ 25
14 giờ 15
15 giờ 20
13 giờ 30
14 giờ 20
15 giờ 25
  Vật Lý 9,Sinh 7) Tiết1;
  ( Sử 9, Tin 7)  : Tiết 2
             Cn  7    : Tiết 3
45 phút
45 phút
45 phút
7 giờ 25p
8 giò 20
9 giờ 25
7 giờ 30
8 giờ 25
9 giờ 30
Thứ sáu
05/01/18Thứ bảy
06/01/18
Chiều( Tiếng Anh 6 ) Tiết 1
Sinh 6 :Tiết 2
C Nghệ 6: Tiết 3
45 phút
45 phút
45 phút
13 giờ 25
14 giờ 15
15 giờ 20
13 giờ 30
14 giờ 20
15 giờ 25

Sáng


Chiều
(Toán 9; Toán 6):   Tiết 1,2
Lý 6
90 phút
45 phút
7 giờ 25
9 giờ 15
7 giờ 30
9 giờ 20
 Tiếng Anh 7     :  Tiết 1
     Lý 7              : Tiết 2
45 phút
45 phút
14 giờ 15
15 giờ 10
14 giờ 20
15 giờ 15
Thứ hai
08/01/18

Sáng
( Hóa 9 , Sinh 8 ) ( T1)45 phút07 giờ 2507 giờ 30
( Địa 9, Lý 8 ) ( T2 )
Hóa 8 : Tiết 3
45 phút
45 phút
8 giờ 15
9 giờ 20
8 giờ 20
9 giờ 25
ChiềuChấm bài   
Thứ ba
09/01/18
SángSinh 9: Tiết 1
Tiếng Anh 9: Tiết 2
45 phút
45 phút
07 giờ 25
8 giờ 15
07 giờ 30
8 giờ 20
ChiềuChấm bài   
Thứ tư
10/1/18
SángChấm bài   
ChiềuChấm bài   
 

LƯU Ý:
Mỗi khối lớp có 16 phòng thi; tổng cộng 12 buổi thi, trong đó có 8 buổi thi ghép ( 2 khối lớp cùng thi 1 phòng ), có 2 giám thị coi thi, mỗi bàn có 2 học sinh của 2 khối lớp khác nhau.
Khi hết giờ làm bài môn thứ nhất ( 45 p ) của 1 khối lớp, 2 giám thị phối hợp nhau để thu bài, sau đó tiếp tục phát đề kiểm tra môn thứ 2. Sau khi hết giờ làm bài của 2 khối lớp, giám thị yêu cầu học sinh ngồi nguyên tại chỗ và tiến hành thu bài từng khối lớp, theo thứ tự danh sách phòng thi. Mỗi giám thị phải kiểm tra số lượng bài thi trước khi học sinh ra khỏi phòng thi. Giám thị phải đánh đầy đủ và chính xác số tờ làm bài thi, STT học sinh theo phòng thi. ( Học sinh nào vắng thì bỏ trống số thứ tự đó ).
Trong quá trình làm bài của học sinh giáo viên nhắc học sinh sử dụng 1 loại bút để làm bài.
Giáo viên coi thi hạn chế để học sinh ra khỏi phòng thi.
Giám thị 1 nhận danh sách phòng thi, giấy thi và đánh số báo danh theo sơ đồ.
Giám thị 2 ở lại nhận đề thi.
Giám thị 1 ngồi ở bàn giáo viên, giám thị 2 ngồi ở ghế phía sau cùng dành cho giám thị.
Cả 2 giám thị đều ký vào giấy thi sau khi nhận bài thi của học sinh và chịu mọi trách nhiệm về số bài thi của phòng thi trước khi bàn giao cho giám thị hành lang.
Trong thời gian coi thi, 2 giám thị tuyệt đối không làm việc riêng, không trao đổi, không sử dụng điện thoại và ngồi đúng theo vị trí quy định.
Giám thị phải ghi đầy đủ thông tin ở phần trên của tờ sơ mi. ( Phòng số, số bài thi; môn thi ); Phần dưới tờ sơ mi để trống./

                                                                                P. HT
                                                                                 Đã ký
                                                                         Võ Tấn Đông

HỘI THI THUYẾT TRÌNH VĂN HỌC CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2017-2018

          Vừa qua, (06.12.2017), Trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức thành công Hội thi TTVH cấp trường

  Kết quả Hội thi, Ban tổ chức xét chọn khen thưởng giải 1 Nhất, 1Nhì,3 Ba và các giải KK .
TTHỌ VÀ TÊNLỚPĐỀ TÀI BỐC THĂMGiải
1Nguyễn Mai Gia Mẫn
 
7/3
 
Hình ảnh người phụ nữ qua bài thơ “ Bánh trôi nước” của Hồ Xuân HươngI
2Trương Minh Hậu7/6Tình bạn qua bài thơ “ Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn KhuyếnII
3Hồ Quang Vinh9/5Hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ- Quang Trung qua tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống ChíIII
4Lê Hoàng Như Quỳnh7/4Tình bạn qua bài thơ “ Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn KhuyếnIII
5Đoàn Phương Ý Như9/2Hình ảnh người lính qua bài thơ “ Đồng Chí” của Chính HữuKK

6
                 Bích Ngọc8/7Tuổi thơ - trong tác phẩm “ Cô bé bán diêm” của An-Déc-XenKK

7
Thái Thị Thanh Tâm8/1Cảm nhận về tình người trong tác phẩm “ Chiếc lá cuối cùng” của OhenriKK


BGK và cổ động viên 

Kế hoạch thi "ATGT cho nụ cười ngày mai"


Đăng lúc: Thứ bảy - 16/12/2017 14:41 - Người đăng bài viết: Admin
Kế hoạch thi "ATGT cho nụ cười ngày mai"
Kế hoạch thi "ATGT cho nụ cười ngày mai"
V/v triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2017 - 2018

UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1955/SGDĐT-CTHSSV-PC

V/v triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2017 - 2018
Quảng Nam, ngày 05 tháng 12 năm 2017
 

          Kính gửi:
-         Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
-         Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT.

Thực hiện công văn số 5386/BGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2017 - 2018; Sở GDĐT Quảng Nam phát động và hướng dẫn triển khai cuộc thi đến cho toàn thể giáo viên và học sinh cấp THCS, THPT; cụ thể như sau: 
1.     Đối tượng dự thi
1.1.    Học sinh và giáo viên cấp THCS toàn tỉnh năm học 2017 – 2018.
1.2.    Học sinh lớp 10 và lớp 11 và giáo viên THPT triển khai giảng dạy tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2017 – 2018.
2. Nội dung, hình thức cuộc thi
2.1. Cuộc thi dành cho học sinh: có 2 vòng thi
2.1.1. Vòng 1: Thi viết về kiến thức an toàn giao thông, dành cho tất cả học sinh thuộc đối tượng dự thi. Đề thi gồm 2 phần:
- Phần 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật giao thông đường bộ.
- Phần 2: Các câu hỏi tự luận.
2.1.2. Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có bài dự thi xuất sắc ở Vòng 1.
2.2. Cuộc thi dành cho giáo viên: có 2 vòng thi
2.2.1. Vòng 1: thi viết về kiến thức an toàn giao thông, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông dành cho tất cả giáo viên thuộc đối tượng dự thi. Đề thi gồm 2 phần:
- Phần 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật Giao
thông đường bộ.
- Phần 2: Chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục an toàn giao thông cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.
2.2.2. Vòng 2: Dành cho giáo viên có bài dự thi xuất sắc ở Vòng 1.
- Giáo viên chọn nội dung của tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.
- Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:
+ Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các
hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.
+ Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động
của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ,…
+ Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 2
trang A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh hoạ các hoạt động học điển hình (không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.
2.3. Cách thức nhận đề thi
Đề thi được Sở GDĐT (Phòng Công tác HSSV-PC) chuyển kèm công văn này về các đơn vị qua kênh điều hành (Đề thi dành cho học sinh và đề thi dành cho giáo viên theo từng cấp học) hoặc các đơn vị có thể tải đề thi trên trang web: www.honda.com.vn;
 3. Thời gian tổ chức cuộc thi
3.1.  Vòng 1
Từ ngày 05/12/2017 đến ngày 09/12/2017: Sở GDĐT triển cuộc thi đến các đơn vị.
- Từ ngày 09/12/2017 đến ngày 30/12/2017: các đơn vị phát động và triển
khai cuộc thi; giáo viên, học sinh làm bài thi.
- Từ ngày 02/01/2018 đến 03/01/2018: các đơn vị tập hợp bài dự thi của giáo viên và học sinh, thống kê số lượng bài dự thi của đơn vị.
- Ngày 04/01/2018: các đơn vị nộp bài dự thi và bảng thống kê số liệu dự thi của đơn vị về Sở GDĐT qua Phòng Công tác HSSV-PC.
- Ngày 05-10/01/2018: Sở GDĐT tổng hợp và gửi bài thi về Bộ Giáo dục
Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam.
- Từ ngày 11/01/2018–31/01/2018: Ban giám khảo tổ chức chấm điểm.
- Từ 01/02/2018 – 12/02/2018: Bộ GDĐT công bố kết quả thi vòng 1.
3.2. Vòng 2
- Bài dự thi vòng 2 dành cho giáo viên được nộp cho Ban tổ chức trước khi tổ chức ngày Hội giao lưu và tổng kết trao giải 15 ngày (ngày nộp bài vòng 2 được thông báo cùng với kết quả thi vòng 1)
- Dự kiến tổ chức vòng 2 cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1, giao lưu giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1; tổng kết, trao giải được tổ chức trong tháng 3/2018 tại Tp Đà Nẵng.
4. Cơ cấu giải thưởng
4.1. Cuộc thi dành cho học sinh
4.1.1. Đối với cấp THCS
- Tổng số: 227 giải thưởng. Trong đó:
+ 02 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 05 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 20 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 đồng hồ đeo tay và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 200 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
4.1.2. Đối với cấp THPT
- Tổng số: 1.232 giải thưởng. Trong đó:
+ 12 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 20 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 200 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 đồng hồ đeo tay và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 1000 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
4.2 . Cuộc thi dành cho giáo viên
4.2.1. Đối với giáo viên THCS
- Tổng số: 114 giải thưởng. Trong đó:
+ 01 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 laptop và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 03 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 10 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 100 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
4.2.2. Đối với giáo viên THPT
- Tổng số: 280 giải thưởng. Trong đó:
+ 01 giải xuất sắc: Phần thưởng gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 xe máy Honda và 01 mũ bảo hiểm Honda
+ 09 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 laptop và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 20 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 máy tính bảng và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 50 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải, 01 điện thoại di động và 01 mũ bảo hiểm Honda.
+ 200 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
           5. Tổ chức thực hiện
   5.1. Sở Giáo dục và Đào tạo
           - Xây dựng công văn phát động, hướng dẫn các Phòng GDĐT, các rường THPT, PTDTNT  triển khai thực hiện.
- Tập hợp, thống kê bài dự thi của các đơn vị trường THPT gửi về Bộ
GDĐT.
   5.2. Các Phòng GDĐT
-  Căn cứ công văn hướng dẫn của Sở GDĐT, triển khai cuộc thi đến giáo viên và học sinh các trường THCS trực thuộc.
- Photo và phát đề thi về cho các trường THCS để triển khai thực hiện.
- Thu bài thi của học sinh, giáo viên các trường THCS trực thuộc, tổng hợp và nộp về Sở GDĐT (Phòng Công tác HSSV-PC) theo qui định.
   5.3. Các trường THPT, PTDTNT
- Căn cứ công văn hướng dẫn của Sở GDĐT, tổ chức phát động cho học
sinh, giáo viên đơn vị mình tham gia cuộc thi.
- Photo và phát đề thi cho học sinh, giáo viên làm bài thi.
- Thu bài thi của học sinh, giáo viên và nộp về Sở GDĐT (Phòng Công tác HSSV-PC) theo qui định.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai cho giáo viên, học sinh tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Công tác HSSV-PC (Anh Nguyễn Đức Dũng, ĐT: 0937.711.712) để được hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:     
- Như kính gửi;
- Vu GDCTHSSV- Bộ GDĐT(để báo cáo);
- Vu GDTrH- Bộ GDĐT(để báo cáo);
- Ban ATGT tỉnh ( để báo cáo);                     
- BGĐ Sở GDĐT;
- Lưu VT, CT HSSV-PC.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Công Thàn

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG 20/11HĐNGLL THÁNG 11

         Sáng nay 16/11/2017 các bạn Tổ 2 đã tổ chức HĐNGLL tháng 11 với chủ điểm "Tôn sư trọng đạo "  với nhiều trò chơi hấp dẫn .Qua buổi sinh hoạt cô giáo đã phát bảng danh dự và bảng danh dự
quà kết hợp chúc mừng sinh nhật các bạn trong tháng 10,11 thật vui và ý nghĩa !GVCN phát bảng danh dự và phần quà xuât sắc

GVCN phát bảng danh dự và phần quà xuất sắc


Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

HỘI THI GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG VÀ KĨ NĂNG SỐNG

Sáng nay cùng với 3 lớp 7/1; 7/3; 7/6 lớp 7/5 chúng em tham gia tiểu phẩm " Bảo vệ của công " theo chủ đề " Thầy cô và mái trường " . Tiết mục được các bạn diễn xuất rất sinh động và hài hước, đặc biệt 2 bạn Hảo và Dũng được các thầy cô và anh chị khối 9, các bạn học khối tán thành vỗ tay chúc mừng !
LỊCH THI HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2017-2018 CỦA TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TAM KỲ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                                                          LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM ...