TẬP THỂ LỚP 7/5 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG, TP. TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

DANH SÁCH GVBM

DANH SÁCH GVBM LỚP 7/5 NĂM HỌC 2017-2018

STT
HỌ VÀ TÊN
BỘ MÔN
SỐ ĐTDĐ
01
Nguyễn Thị Kim Oanh
GVCN + Sinh
0974992190
02
Dương Thị Hồng Vân
Toán
0916003259
03
Bùi Thị Ánh Tuyết
Văn
01688307437
04
Nguyễn Thị Hà
Anh văn
0905912880
05
Nguyễn Thị Kim Phượng
GDCD
0973571229
06
Bùi Thị Hạnh
Địa
0905976167
07
Trương Thị Lệ Quyên
Sử
0905397191
08
Phan Thị Ái Nữ
Tin
01692171816
09
Nguyễn Huỳnh Tuấn Lộc
Công nghệ
0932410077
10
Nguyễn Lý Anh Đào
Mĩ thuật
0935003103
11
Lê Thị Vinh
Thể dục
0987603232

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Thêm chú thích